دانلود فیلم و سریال ترکی

دانلود رایگان سریال ترکی جدید

دانلود سریال کره ای تائجو وانگ گان Emperor Wang Gun
نام: امپراطور وانگ گان – تائجو وانگ گان
محصول: ۲۰۰۰ کره جنوبی از شبکه KBS1
ژانر: تاریخی | درام
تاریخ پخش: ۱۳ فروردین ۱۳۷۹ – 01Apr 2000
قسمت ها: ۲۰۰!
نمره ۸٫۳ در MDL
مدت زمان: ۶۰ دقیقه
وضعیت: پایان یافته است
بازیگران:
Choi Soo-jong – Kim Yeong-cheol

خلاصه داستان: داستان این سریال درباره بنیانگذار سلسه گوریو(تاجو وانگ گان ) است که با سختی ها و مشقت های زیاد توانست کشوری جدید رو که با نابودی کشورشیلا و متحد کردن سه امپراطوری همراه بود رو بر پا کند…

توجه: در صورت خرابی لینک یا حذف لینک به دلیل کپی رایت یا اتمام اعتبار از طریق دیدگاه همین پست اطلاع دهید دوباره اپلود کنیم تا همیشه لینک ها سالم باشد

لینک مستقیم
Server 3
۵۴۰p
Emperor.Wang.Gun.EP001.2001.480p.avi        13-May-2019 09:20      303650082
Emperor.Wang.Gun.EP002.2001.480p.avi        13-May-2019 09:21      334134492
Emperor.Wang.Gun.EP003.2001.480p.avi        13-May-2019 09:20      305746750
Emperor.Wang.Gun.EP004.2001.480p.avi        13-May-2019 09:20      299953610
Emperor.Wang.Gun.EP005.2001.480p.avi        13-May-2019 09:21      288909612
Emperor.Wang.Gun.EP006.2001.480p.avi        13-May-2019 09:21      302310282
Emperor.Wang.Gun.EP007.2001.480p.avi        13-May-2019 09:21      316155494
Emperor.Wang.Gun.EP008.2001.480p.avi        13-May-2019 09:21      325755432
Emperor.Wang.Gun.EP009.2001.480p.avi        13-May-2019 09:21      303303600
Emperor.Wang.Gun.EP010.2001.480p.avi        13-May-2019 09:21      286874386
Emperor.Wang.Gun.EP011.2001.480p.avi        13-May-2019 09:21      311771972
Emperor.Wang.Gun.EP012.2001.480p.avi        13-May-2019 09:21      324731662
Emperor.Wang.Gun.EP013.2001.480p.avi        13-May-2019 09:21      314402780
Emperor.Wang.Gun.EP014.2001.480p.avi        13-May-2019 09:21      320312164
Emperor.Wang.Gun.EP015.2001.480p.avi        13-May-2019 09:22      312073100
Emperor.Wang.Gun.EP016.2001.480p.avi        13-May-2019 09:22      318742038
Emperor.Wang.Gun.EP017.2001.480p.avi        13-May-2019 09:22      333410414
Emperor.Wang.Gun.EP018.2001.480p.avi        13-May-2019 09:22      329637422
Emperor.Wang.Gun.EP019.2001.480p.avi        13-May-2019 09:22      340242064
Emperor.Wang.Gun.EP020.2001.480p.avi        13-May-2019 09:22      337065140
Emperor.Wang.Gun.EP021.2001.480p.avi        13-May-2019 09:22      343393862
Emperor.Wang.Gun.EP022.2001.480p.avi        13-May-2019 09:22      342279444
Emperor.Wang.Gun.EP023.2001.480p.avi        13-May-2019 09:22      345549322
Emperor.Wang.Gun.EP024.2001.480p.avi        13-May-2019 09:22      313227186
Emperor.Wang.Gun.EP025.2001.480p.avi        13-May-2019 09:22      301906168
Emperor.Wang.Gun.EP026.2001.480p.avi        13-May-2019 09:22      313528158
Emperor.Wang.Gun.EP027.2001.480p.avi        13-May-2019 09:23      313597026
Emperor.Wang.Gun.EP028.2001.480p.avi        13-May-2019 09:23      315464856
Emperor.Wang.Gun.EP029.2001.480p.avi        13-May-2019 09:23      301961270
Emperor.Wang.Gun.EP030.2001.480p.avi        13-May-2019 09:23      308478180
Emperor.Wang.Gun.EP031.2001.480p.avi        13-May-2019 09:23      308008006
Emperor.Wang.Gun.EP032.2001.480p.avi        13-May-2019 09:23      314153384
Emperor.Wang.Gun.EP033.2001.480p.avi        13-May-2019 09:23      314323194
Emperor.Wang.Gun.EP034.2001.480p.avi        13-May-2019 09:23      298004400
Emperor.Wang.Gun.EP035.2001.480p.avi        13-May-2019 09:23      324583650
Emperor.Wang.Gun.EP036.2001.480p.avi        13-May-2019 09:23      328810234
Emperor.Wang.Gun.EP037.2001.480p.avi        13-May-2019 09:24      315937690
Emperor.Wang.Gun.EP038.2001.480p.avi        13-May-2019 09:24      323182732
Emperor.Wang.Gun.EP039.2001.480p.avi        13-May-2019 09:24      319742652
Emperor.Wang.Gun.EP040.2001.480p.avi        13-May-2019 09:24      313985798
Emperor.Wang.Gun.EP041.2001.480p.avi        13-May-2019 09:24      326062484
Emperor.Wang.Gun.EP042.2001.480p.avi        13-May-2019 09:24      327522168
Emperor.Wang.Gun.EP043.2001.480p.avi        13-May-2019 09:24      320242346
Emperor.Wang.Gun.EP044.2001.480p.avi        13-May-2019 09:24      300138608
Emperor.Wang.Gun.EP045.2001.480p.avi        13-May-2019 09:24      329613014
Emperor.Wang.Gun.EP046.2001.480p.avi        13-May-2019 09:24      314878196
Emperor.Wang.Gun.EP047.2001.480p.avi        13-May-2019 09:24      302881410
Emperor.Wang.Gun.EP048.2001.480p.avi        13-May-2019 09:24      319480932
Emperor.Wang.Gun.EP049.2001.480p.avi        13-May-2019 09:25      318605494
Emperor.Wang.Gun.EP050.2001.480p.avi        13-May-2019 09:25      309953988
Emperor.Wang.Gun.EP051.2001.480p.avi        13-May-2019 09:25      317649568
Emperor.Wang.Gun.EP052.2001.480p.avi        13-May-2019 09:25      316172374
Emperor.Wang.Gun.EP053.2001.480p.avi        13-May-2019 09:25      300077518
Emperor.Wang.Gun.EP054.2001.480p.avi        13-May-2019 09:25      317812868
Emperor.Wang.Gun.EP055.2001.480p.avi        13-May-2019 09:25      317242168
Emperor.Wang.Gun.EP056.2001.480p.avi        13-May-2019 09:25      327855702
Emperor.Wang.Gun.EP057.2001.480p.avi        13-May-2019 09:25      309169090
Emperor.Wang.Gun.EP058.2001.480p.avi        13-May-2019 09:25      312758520
Emperor.Wang.Gun.EP059.2001.480p.avi        13-May-2019 09:25      316799844
Emperor.Wang.Gun.EP060.2001.480p.avi        13-May-2019 09:26      331338742
Emperor.Wang.Gun.EP061.2001.480p.avi        13-May-2019 09:26      333117550
Emperor.Wang.Gun.EP062.2001.480p.avi        13-May-2019 09:26      330681952
Emperor.Wang.Gun.EP063.2001.480p.avi        13-May-2019 09:26      327067200
Emperor.Wang.Gun.EP064.2001.480p.avi        13-May-2019 09:26      329753646
Emperor.Wang.Gun.EP065.2001.480p.avi        13-May-2019 09:26      316829336
Emperor.Wang.Gun.EP066.2001.480p.avi        13-May-2019 09:26      325968340
Emperor.Wang.Gun.EP067.2001.480p.avi        13-May-2019 09:26      329836384
Emperor.Wang.Gun.EP068.2001.480p.avi        13-May-2019 09:26      325971302
Emperor.Wang.Gun.EP069.2001.480p.avi        13-May-2019 09:26      326609812
Emperor.Wang.Gun.EP070.2001.480p.avi        13-May-2019 09:26      319039052
Emperor.Wang.Gun.EP071.2001.480p.avi        13-May-2019 09:27      323164282
Emperor.Wang.Gun.EP072.2001.480p.avi        13-May-2019 09:27      315800376
Emperor.Wang.Gun.EP073.2001.480p.avi        13-May-2019 09:27      306851870
Emperor.Wang.Gun.EP074.2001.480p.avi        13-May-2019 09:27      320099834
Emperor.Wang.Gun.EP075.2001.480p.avi        13-May-2019 09:27      313693770
Emperor.Wang.Gun.EP076.2001.480p.avi        13-May-2019 09:27      321967462
Emperor.Wang.Gun.EP077.2001.480p.avi        13-May-2019 09:27      316596712
Emperor.Wang.Gun.EP078.2001.480p.avi        13-May-2019 09:27      319506436
Emperor.Wang.Gun.EP079.2001.480p.avi        13-May-2019 09:27      318145766
Emperor.Wang.Gun.EP080.2001.480p.avi        13-May-2019 09:27      308115862
Emperor.Wang.Gun.EP081.2001.480p.avi        13-May-2019 09:27      321007510
Emperor.Wang.Gun.EP082.2001.480p.avi        13-May-2019 09:27      320663992
Emperor.Wang.Gun.EP083.2001.480p.avi        13-May-2019 09:28      320967026
Emperor.Wang.Gun.EP084.2001.480p.avi        13-May-2019 09:28      317949982
Emperor.Wang.Gun.EP085.2001.480p.avi        13-May-2019 09:28      321518872
Emperor.Wang.Gun.EP086.2001.480p.avi        13-May-2019 09:28      320940630
Emperor.Wang.Gun.EP087.2001.480p.avi        13-May-2019 09:28      310338554
Emperor.Wang.Gun.EP088.2001.480p.avi        13-May-2019 09:28      320062348
Emperor.Wang.Gun.EP089.2001.480p.avi        13-May-2019 09:28      318182506
Emperor.Wang.Gun.EP090.2001.480p.avi        13-May-2019 09:28      320371092
Emperor.Wang.Gun.EP091.2001.480p.avi        13-May-2019 09:28      320054894
Emperor.Wang.Gun.EP092.2001.480p.avi        13-May-2019 09:28      316907488
Emperor.Wang.Gun.EP093.2001.480p.avi        13-May-2019 09:28      320707600
Emperor.Wang.Gun.EP094.2001.480p.avi        13-May-2019 09:28      319992300
Emperor.Wang.Gun.EP095.2001.480p.avi        13-May-2019 09:29      321037550
Emperor.Wang.Gun.EP096.2001.480p.avi        13-May-2019 09:29      320286700
Emperor.Wang.Gun.EP097.2001.480p.avi        13-May-2019 09:29      315380204
Emperor.Wang.Gun.EP098.2001.480p.avi        13-May-2019 09:29      316799966
Emperor.Wang.Gun.EP099.2001.480p.avi        13-May-2019 09:29      317553816
Emperor.Wang.Gun.EP100.2001.480p.avi        13-May-2019 09:29      319691036
Emperor.Wang.Gun.EP101.2001.480p.avi        13-May-2019 09:29      319498876
Emperor.Wang.Gun.EP102.2001.480p.avi        13-May-2019 09:29      320900648
Emperor.Wang.Gun.EP103.2001.480p.avi        13-May-2019 09:29      321649324
Emperor.Wang.Gun.EP104.2001.480p.avi        13-May-2019 09:29      320957020
Emperor.Wang.Gun.EP105.2001.480p.avi        13-May-2019 09:29      321321888
Emperor.Wang.Gun.EP106.2001.480p.avi        13-May-2019 09:29      317848598
Emperor.Wang.Gun.EP107.2001.480p.avi        13-May-2019 09:30      320250970
Emperor.Wang.Gun.EP108.2001.480p.avi        13-May-2019 09:30      351644454
Emperor.Wang.Gun.EP109.2001.480p.avi        13-May-2019 09:30      327809426
Emperor.Wang.Gun.EP110.2001.480p.avi        13-May-2019 09:30      319702080
Emperor.Wang.Gun.EP111.2001.480p.avi        13-May-2019 09:30      313615302
Emperor.Wang.Gun.EP112.2001.480p.avi        13-May-2019 09:30      324307066
Emperor.Wang.Gun.EP113.2001.480p.avi        13-May-2019 09:30      305025836
Emperor.Wang.Gun.EP114.2001.480p.avi        13-May-2019 09:30      292028444
Emperor.Wang.Gun.EP115.2001.480p.avi        13-May-2019 09:31      298606160
Emperor.Wang.Gun.EP116.2001.480p.avi        13-May-2019 09:31      306066904
Emperor.Wang.Gun.EP117.2001.480p.avi        13-May-2019 09:31      306097140
Emperor.Wang.Gun.EP118.2001.480p.avi        13-May-2019 09:31      306051158
Emperor.Wang.Gun.EP119.2001.480p.avi        13-May-2019 09:31      306156770
Emperor.Wang.Gun.EP120.2001.480p.avi        13-May-2019 09:31      307727776
Emperor.Wang.Gun.EP121.2001.480p.avi        13-May-2019 09:31      414532306
Emperor.Wang.Gun.EP122.2001.480p.avi        13-May-2019 09:31      358633406
Emperor.Wang.Gun.EP123.2001.480p.avi        13-May-2019 09:31      277853086
Emperor.Wang.Gun.EP124.2001.480p.avi        13-May-2019 09:31      408178354
Emperor.Wang.Gun.EP125.2001.480p.avi        13-May-2019 09:31      270946588
Emperor.Wang.Gun.EP126.2001.480p.avi        13-May-2019 09:31      319884504
Emperor.Wang.Gun.EP127.2001.480p.avi        13-May-2019 09:32      259947438
Emperor.Wang.Gun.EP128.2001.480p.avi        13-May-2019 09:32      273128004
Emperor.Wang.Gun.EP129.2001.480p.avi        13-May-2019 09:32      246026656
Emperor.Wang.Gun.EP130.2001.480p.avi        13-May-2019 09:32      363769284
Emperor.Wang.Gun.EP131.2001.480p.avi        13-May-2019 09:32      458062040
Emperor.Wang.Gun.EP132.2001.480p.avi        13-May-2019 09:32      332634110
Emperor.Wang.Gun.EP133.2001.480p.avi        13-May-2019 09:32      349996572
Emperor.Wang.Gun.EP134.2001.480p.avi        13-May-2019 09:32      373747250
Emperor.Wang.Gun.EP135.2001.480p.avi        13-May-2019 09:32      284710158
Emperor.Wang.Gun.EP136.2001.480p.avi        13-May-2019 09:32      343160780
Emperor.Wang.Gun.EP137.2001.480p.avi        13-May-2019 09:32      274598090
Emperor.Wang.Gun.EP138.2001.480p.avi        13-May-2019 09:32      262007896
Emperor.Wang.Gun.EP139.2001.480p.avi        13-May-2019 09:33      213781400
Emperor.Wang.Gun.EP140.2001.480p.avi        13-May-2019 09:33      284703686
Emperor.Wang.Gun.EP141.2001.480p.avi        13-May-2019 09:33      326996882
Emperor.Wang.Gun.EP142.2001.480p.avi        13-May-2019 09:33      388269704
Emperor.Wang.Gun.EP143.2001.480p.avi        13-May-2019 09:33      401165854
Emperor.Wang.Gun.EP144.2001.480p.avi        13-May-2019 09:33      282842532
Emperor.Wang.Gun.EP145.2001.480p.avi        13-May-2019 09:33      340177358
Emperor.Wang.Gun.EP146.2001.480p.avi        13-May-2019 09:33      256380344
Emperor.Wang.Gun.EP147.2001.480p.avi        13-May-2019 09:33      291842072
Emperor.Wang.Gun.EP148.2001.480p.avi        13-May-2019 09:33      270497368
Emperor.Wang.Gun.EP149.2001.480p.avi        13-May-2019 09:33      261458052
Emperor.Wang.Gun.EP150.2001.480p.avi        13-May-2019 09:33      226299914
Emperor.Wang.Gun.EP151.2001.480p.avi        13-May-2019 09:34      231343414
Emperor.Wang.Gun.EP152.2001.480p.avi        13-May-2019 09:34      240854634
Emperor.Wang.Gun.EP153.2001.480p.avi        13-May-2019 09:34      335269042
Emperor.Wang.Gun.EP154.2001.480p.avi        13-May-2019 09:34      331425066
Emperor.Wang.Gun.EP155.2001.480p.avi        13-May-2019 09:34      337122202
Emperor.Wang.Gun.EP156.2001.480p.avi        13-May-2019 09:34      333129982
Emperor.Wang.Gun.EP157.2001.480p.avi        13-May-2019 09:34      327399764
Emperor.Wang.Gun.EP158.2001.480p.avi        13-May-2019 09:34      331322696
Emperor.Wang.Gun.EP159.2001.480p.avi        13-May-2019 09:34      323135810
Emperor.Wang.Gun.EP160.2001.480p.avi        13-May-2019 09:34      331059420
Emperor.Wang.Gun.EP161.2001.480p.avi        13-May-2019 09:35      331287862
Emperor.Wang.Gun.EP162.2001.480p.avi        13-May-2019 09:35      328612800
Emperor.Wang.Gun.EP163.2001.480p.avi        13-May-2019 09:35      327218522
Emperor.Wang.Gun.EP164.2001.480p.avi        13-May-2019 09:35      338885430
Emperor.Wang.Gun.EP165.2001.480p.avi        13-May-2019 09:35      339423002
Emperor.Wang.Gun.EP166.2001.480p.avi        13-May-2019 09:35      330490970
Emperor.Wang.Gun.EP167.2001.480p.avi        13-May-2019 09:35      331621578
Emperor.Wang.Gun.EP168.2001.480p.avi        13-May-2019 09:35      329401362
Emperor.Wang.Gun.EP169.2001.480p.avi        13-May-2019 09:35      331821170
Emperor.Wang.Gun.EP170.2001.480p.avi        13-May-2019 09:35      331681906
Emperor.Wang.Gun.EP171.2001.480p.avi        13-May-2019 09:35      330712758
Emperor.Wang.Gun.EP172.2001.480p.avi        13-May-2019 09:35      329245402
Emperor.Wang.Gun.EP173.2001.480p.AVI        13-May-2019 09:36      331420758
Emperor.Wang.Gun.EP174.2001.480p.AVI        13-May-2019 09:36      334472880
Emperor.Wang.Gun.EP175.2001.480p.AVI        13-May-2019 09:36      329173582
Emperor.Wang.Gun.EP176.2001.480p.AVI        13-May-2019 09:36      309427246
Emperor.Wang.Gun.EP177.2001.480p.avi        13-May-2019 09:52      331723342
Emperor.Wang.Gun.EP178.2001.480p.avi        13-May-2019 09:52      342034642
Emperor.Wang.Gun.EP179.2001.480p.avi        13-May-2019 09:52      328012808
Emperor.Wang.Gun.EP180.2001.480p.avi        13-May-2019 09:52      345286708
Emperor.Wang.Gun.EP181.2001.480p.avi        13-May-2019 09:52      312793964
Emperor.Wang.Gun.EP182.2001.480p.AVI        13-May-2019 09:52      333010410
Emperor.Wang.Gun.EP183.2001.480p.avi        13-May-2019 09:52      330498516
Emperor.Wang.Gun.EP184.2001.480p.avi        13-May-2019 09:52      334270852
Emperor.Wang.Gun.EP185.2001.480p.avi        13-May-2019 09:52      330952964
Emperor.Wang.Gun.EP186.2001.480p.avi        13-May-2019 09:50      327082506
Emperor.Wang.Gun.EP187.2001.480p.avi        13-May-2019 09:50      331340144
Emperor.Wang.Gun.EP188.2001.480p.avi        13-May-2019 09:50      347483388
Emperor.Wang.Gun.EP189.2001.480p.avi        13-May-2019 09:50      332099946
Emperor.Wang.Gun.EP190.2001.480p.avi        13-May-2019 09:51      314524158
Emperor.Wang.Gun.EP191.2001.480p.avi        13-May-2019 09:51      338443428
Emperor.Wang.Gun.EP192.2001.480p.avi        13-May-2019 09:51      344807784
Emperor.Wang.Gun.EP193.2001.480p.avi        13-May-2019 09:51      327400218
Emperor.Wang.Gun.EP194.2001.480p.avi        13-May-2019 09:51      302996046
Emperor.Wang.Gun.EP195.2001.480p.avi        13-May-2019 09:51      326814912
Emperor.Wang.Gun.EP196.2001.480p.avi        13-May-2019 09:51      314113666
Emperor.Wang.Gun.EP197.2001.480p.avi        13-May-2019 09:51      326490168
Emperor.Wang.Gun.EP198.2001.480p.avi        13-May-2019 09:52      333564620
Emperor.Wang.Gun.EP199.2001.480p.avi        13-May-2019 09:52      336374208
Emperor.Wang.Gun.EP200.2001.480p.avi        13-May-2019 09:52      341262758
زیرنویس
خرید سریال از فروشگاه سایت نسخه انگلیسی
پشتیبانی تلگرام

دانلود سریال کره ای تائجو وانگ گان Emperor Wang Gun

مطالب مشابه

 • دانلود سریال کره ای مردی که نمیتونه ازدواج کنه The Man Who Can’t Get Married
 • دانلود سریال کره ای خانواده مهربان Graceful Family
 • دانلود سریال کره ای The Running Mates: Human Rights
 • دانلود سریال ترکیه کلاغ Kuzgun
 • دانلود سریال ترکیه شوهر اجباری Zoraki Koca
 • دانلود سریال ترکیه عشق نمایشی Afili Ask
 • دانلود سریال ترکیه پرندگان زخمی Yarali Kuslar
 • دانلود سریال کره ای خانم لی Miss Lee
 • دانلود سریال کره ای تو فوق العاده ای Extraordinary You
 • دانلود سریال ترکیه ایزل Ezel
 • پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  2 × 1 =